На изборној скупштини 13.4.2019. изгласан је надзорни одбор у саставу:
Ђорђе Радичевић – председник,
Бранислав Перић,
Тивадар Гаудењи

Menu