Према статуту СФС, суд части је надлежан да:

  • Решава спорове у првом степену између филателиста и њихових удружења, односно међу чланицама савеза у случају повреде статута.
  • Решава у другом степену по жалбама изјављеним на одлуке првостепених судова части у чланицама савеза.

13.4.2019. на редовној изборној скупштини за чланове суда части су изабрани

  • Драган Крстић – председник
  • Милан Јокановић – члан и
  • Драгош Петровић – члан
Menu