АЛЕКСАНДАР М. КРСТИЋ
Председавајући Савета атестатора
Адреса: Господар Јевремова 56, 11000 Београд
Tel. 063/201-018, e-mail: filakrst@eunet.rs
Атестатор од 1993 године. Од 18. 02. 2010. атестира пет подручја:
1) Србија од 1840 до 1919;
2) Барања и Темишвар из периода СХС 1918-1919;
3) Краљевина Југославија 1921-1943;
4) Југославија провизорије 1944-1945. Република YU, Србија и Црна Гора. и Србија од
1944. надаље;
5) Издања за Трст, Пулу, Ријеку, Зона Б и СТТ Вуја;
6) Марке и поштанска историја Црне Горе 1874-1921 укључујући целине и “Бордо” и
“Гаета” издања. У наведена подручја су укључене целине и поштанска историја (жигови).

НИКОЛА ЉУБИЧИЋ
Адреса : Жанке Стокић 46 11000 Београд Тел: 063/839-3893
E-mail: koljaljubicic@hotmail.com
Атестатор од 16. 10. 2016. за подручја:
1) Поштанске целине Србије 1873-1919;
2) Таксене марке и документа Србије и Југославија од 1880. до 1944;

Menu