СОФИЗ II

ПРАВИЛНИК

Члан 1

СОФИЗ II – СРПСКА ОНЛАЈН ФИЛАТЕЛИСТИЧКА ИЗЛОЖБА, друга српска интернет национална филателистичка изложба са међународним учешћем, биће одржана од 8. до 17. децембра 2021. и приказана на сајту Савеза филателиста Србије www.philaserbia.com/sofiz2/ .

Члан 2

Организатор изложбе је Савез филателиста Србије (СФС). Изложбу технички реализују Организациони одбор, који именује Управни одбор СФС.

Члан 3

Ова изложба има национални такмичарски карактер са међународним учешћем. Излагачи не партиципирају у трошковима изложбе.

Члан 4

Право учествовања на изложби имају сви чланови СФС, чланови других националних филателистичких организација из иностранства (чланица FEPA и FIP) и појединци по позиву.

Члан 5

Комесар изложбе у име Организационог одбора прикупља пријаве за учешће на изложби. Прихваћене пријаве распоређује у следеће изложбене класе:

A ПОЧАСНА КЛАСА

(излагачи по позиву, чланови жирија и други)

Б ТАКМИЧАРСКА КЛАСА

Б.1.    Традиционална филателија

Б.2.    Поштанска историја

Б.3.    Поштанске целине

Б.4.    Аерофилателија

Б.5.    Фискалистика

Б.6.    Разгледнице

Б.7.    Литература

Б.8.    Једновитринска, двовитринска и тровитринска класа (Б.1. – Б.6.)

Члан 6

Величина листа: 

1) 210 X 297 mm (A4) или 240 X 297 mm (А4+)     

2) 420 x 297 mm (A3)

Сви излошци морају бити у jpg формату.

Захтева се искључиво квалитет у 300 dpi. Експонати скенирани у другој резолуцији неће бити прихваћени.

Фајлови имају назив који одговара нумерацији листа излошка и то:

 • изложак од 80 страна (A4 или А4+): нумерација 1-80
 • изложак од 128 страна (A4 или А4+): нумерација 1-128
 • изложак од 40 страна  (A3): нумерација 1-40
 • изложак од 64 страна (A3): нумерација 1-64
 • једновитрински изложак (A4 или А4+): нумерација 1-16
 • једновитрински изложак (A3): нумерација 1- 8
 • двовитрински изложак (A4 или А4+): нумерација 1-32
 • двовитрински изложак (A3): нумерација 1- 16
 • тровитрински изложак (A4 или А4+): нумерација 1-48
 • тровитрински изложак  (A3): нумерација 1- 24

Излошци у форми 12 листова по витрини морају имати наведени облик нумерације.

Члан 7

Излагач је у обавези да изложак достави у траженом jpg формату и у захтеваном 300 dpi квалитету.

Ниједна измена / преправка / модификација скенираних ставки на било који начин неће бити дозвољена или прихваћена.

Жири задржава право да пријављени изложак прегледа и одлучи о евентуалном одбијању, уколико изложак није у складу са правилима.

У случају било каквог спора, одлука жирија и организатора биће коначна.

Члан 8

Сваки излагач може да пријави неограничен број изложака.

Биће прихваћени они излошци који обрађују теме са подручја западног Балкана (подручје бивше Југославије).

Излошци морају бити на српском језику или на језику једне од бивших југословенских република или на једном од званичних FIP језика.

Излошци који су приказани на СОФИЗу I неће бити прихваћени уколико нису промењени и побољшани у складу са примедбама жирија.

Члан 9

Онлјан формат изложбе је доступан путем интернета и у том смислу организатор не сноси одговорност за копирање, умножавање или даљу употребу скенираних страна излошка или неког његовог дела.

Члан 10

Излагачи предајом пријаве комесару прихватају све одредбе овог правилника. Излагач који не изложи пријављени експонат, односно одбије оцене жирија неће моћи да учествује на изложбама у току нареднe 3 године.

Члан 11

Оцењивање изложака биће у складу са FIP правилима, према следећој табели:

 • Диплома у рангу велике златне медаље – од 95 до 100
 • Диплома у рангу златне медаље – од 90 до 94
 • Диплома у рангу велике позлаћене медаље – од 85 до 89
 • Диплома у рангу позлаћене медаље – од 80 до 84
 • Диплома у рангу велике сребрне медаље – од 75 до 79
 • Диплома у рангу сребрне медаље од 70 до 74
 • Диплома у рангу сребрно-бронзане медаље – од 65 до 69
 • Диплома у рангу бронзане медаље – од 60 до 64
 • Диплома 59 и мање бодова.

Излагачима у класи Б.8.  биће додељена диплома са освојеним бројем поена.

Све дипломе (укључујући и Гран при СОФИЗ) биће додељене учесницима у виду електронског сертификата.

Гран при СОФИЗ жири додељује међу носиоцима велике златне медаље.

Одлуке и оцене жирија су коначне и објављују се јавно.

Члан 12

Временски распоред:

Пријава изложака до 1. новембра 2021.

Прослеђивање скенираног излошка до 30. новембра 2021.

Изложба 8. децембар 2021. – 17. децембар 2021.

Резултати ће бити објављени на сајту изложбе 17. децембра 2021., а Организациони одбор изложбе ће сваког кандидата обавестити путем имејла.

Члан 13

Савез филателиста Србије ће у архиви свог сајта сачувати све излошке који су учествовали, уколико излагач не захтева супротно.

Члан 14

Све додатне информације излагачи могу добити директним контактом путем имејла изложбе: sfs.sofiz (at) gmail.com

Можда ће Вам се свидети и :

IREX
Организациони одбор

Занимљиве Вести

Menu