Организациони одбор

Никола Љубичић
Председник организационог комитета

Владимир Милић
Kомесар изложбе

Богдан Петровић

Светислав Д. Јелић

Данијел Моротвански
Tехничка подршка

Menu